Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website;

• gebruik(en): alle denkbare handelingen;

• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

• de content: alle in de website aanwezige inhoud.

 

1. Introductie

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Wij waarderen uw interesse in onze organisatie en ons werk. Door het bezoeken van deze website, stemt u in met deze disclaimer. Mocht u niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoeken wij u deze website niet te bezoeken, maar met ons contact op te nemen, zodat wij u mogelijk verder van dienst kunnen zijn.

2. Intellectueel eigendomsrecht

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van Bedrijfsplan op bestelling. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen,     zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht u deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Wat wij niet op prijs stellen (en daarom niet is toegestaan):
• Het her publiceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites moge zijn.
• Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enig andere        wijze voor commerciële doeleinden.
• Het wijzigen en her publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Absoluut toegestaan is:
• Het refereren naar onze website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is.
• Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

3. Beperkte aansprakelijkheid

We hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn. Maar wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen.

Wij kunnen niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

4. Wijzigingen

Van tijd tot tijd zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

5. Geldigheid

Met deze disclaimer, vervallen eerdere overeenkomsten tussen u als bezoeker en ons (Bedrijfsplan op bestelling) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat uw bezoek        
aan onze website is geëindigd.

6. Contact

U kunt voor wat betreft deze disclaimer per email met ons contact opnemen: info@ondernemersinstituut.nl